Nieuwsbrief week 48, nieuws

De Dam in Edam

Gemeentekantoren op 5 december om 16:00 uur gesloten

Lees het volledige artikel

Het GFT wordt vanaf 1 december tot 31 maart één keer per twee weken ingezameld

Het GFT-afval wordt in Edam, Volendam en de Purmer van 1 december t/m 31 maart weer één keer per twee weken ingezameld.

Lees het volledige artikel

Verkeershinder Dijkgraaf de Ruiterlaan op 29 november a.s.

Op donderdag 29 november worden bollen geplant in de middenberm van de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Hiervoor hoeft de weg niet te worden afgesloten, maar er kan wel af en toe enig oponthoud ontstaan.

Lees het volledige artikel

Vuurwerkoverlast, melden en aanpak

Op het speciale mailadres vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl ontvangen wij veel overlast meldingen. We hebben uw medewerking nodig!

Lees het volledige artikel

Gevonden en verloren voorwerpen, november 2018

Lees het volledige artikel

Afsluiting Lupinestraat op 30 november 2018

Op vrijdag 30 november a.s. is tussen plm. 07.00 en 17.00 uur geen doorgang mogelijk ter hoogte van Hyacintenstraat 18-20 i.v.m. metselwerkzaamheden.

Lees het volledige artikel

Asfaltering Weth. Maartje Biermanstraat Oosthuizen van 3 t/m 14 december

In de periode van 3 t/m 14 december wordt het wegdek vernieuwd. Daarvoor wordt eerst de oude toplaag van het asfalt verwijderd. In verband hiermee moet het gemotoriseerd verkeer omrijden. Langzaam verkeer wordt ter plaatse omgeleid door de wijk.

Lees het volledige artikel

Aanmeldformulier keuzeavonden woningen in januari 2019

Vanaf 20 november tot uiterlijk 11 december 2018 kunt u zich aanmelden voor de keuzeavond van 45 koopwoningen in verkoopcluster 2 in fase 9&10 in de Broeckgouw én/of de keuzeavond voor 4 GPO- kavels in verkoopcluster 3 in fase 9&10.

Lees het volledige artikel