Nieuwsbrief week 34, nieuws


 

Faxnummer gemeente buiten gebruik vanaf 1 september 2019

Met ingang van 1 september 2019 is het niet meer mogelijk officiële stukken (aanvragen, bezwaren, klachten, etc.) in te dienen via het faxnummer van de gemeente (0299) 368 024.  

Lees het volledige artikel

Verkeersmaatregelen kermissen Edam en Volendam

De kermissen in Edam en Volendam staan weer op het punt van beginnen. Hieronder treft u de verkeersmaatregelen aan die gelden rondom deze twee evenementen.

Lees het volledige artikel

Kermis in Volendam ‘prikkelarm’ op zaterdag- en zondagmiddag tussen 12 en 2 uur

Prikkelarm betekent dat tijdens de kermis de muziek en het kleurenlicht uit zijn, er geen felle flitsen zijn en waar mogelijk draaien de attracties minder snel.

Lees het volledige artikel

Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar

Wilt u in uw eigen woning minimaal twee energiebesparende, isolerende, maatregelen treffen? Dan kunt u vanaf 2 september weer subsidie aanvragen.

Lees het volledige artikel

Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

Op 9 juli 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen in Noord-Holland. De zeven sluizen zijn in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgetoetst op betrouwbaarheid van sluiting.

Lees het volledige artikel

Ontwerp beleid ‘Van Bedrijf naar Wonen’

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat met ingang van 31 juli 2019 het ontwerp herbestemmingsbeleid ‘Van Bedrijf naar Wonen’ gedurende zes weken voor een ieder in het kader van inspraak ter inzage ligt.

Lees het volledige artikel

Tussenstand enquête fietsstad van Nederland 2020

De verkiezing voor Fietsstad 2020 is in volle gang en gaat heel goed. Ruim 30.000 fietsers hebben al hun mening gegeven en 148 gemeenten hebben de ondergrens van 50 enquêtes gehaald.
Super goed natuurlijk, maar binnen onze gemeente zijn er nog geen 50 ingevuld.

Lees het volledige artikel

Doe mee met de fotowedstrijd 2020!

De jaarlijkse fotowedstrijd gaat weer van start. Voor de nieuwe gemeentegids en onze website zijn we op zoek naar foto's uit de samenleving en de omgeving van de gemeente. De eerste drie prijswinnende foto's komen op de omslag van de gemeentegids te staan en winnen een leuke prijs. Voor de binnenzijde van de gemeentegids worden ook een aantal foto's uitgezocht.

Lees het volledige artikel

Gevonden en verloren voorwerpen, augustus 2019

Lees het volledige artikel