Nieuwsbrief week 23, nieuws

Gevonden en verloren voorwerpen, mei 2019

Lees het volledige artikel

Afvalinzamelstation Volendam gesloten op dinsdag 18 juni

Het afvalinzamelstation is op dinsdag 18 juni niet geopend voor publiek. Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden en uw afval op een ander moment in die week langs te brengen.

Lees het volledige artikel

Livegang website werkenbij.edam-volendam.nl

We zijn live!

Via de spiksplinternieuwe website werkenbij.edam-volendam.nl solliciteer je direct op een functie binnen de gemeente Edam-Volendam.

Lees het volledige artikel

Politie Volendam meer op straat en minder in bureau

Vanaf 15 juni kunnen inwoners van Volendam via 0900-8844 een afspraak maken voor het doen van aangifte. De natuurlijke inloop op bureau Volendam komt vanaf deze datum te vervallen. De wijkagenten kunnen daardoor meer op straat aanwezig zijn, daar waar inwoners de politie nodig hebben.

Lees het volledige artikel

Inspraak gestart: denk mee over het OV in Zaanstreek-Waterland!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 3 juni tot en met 14 juli ligt het ontwerp programma van eisen ter inzage en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties een reactie indienen.

Lees het volledige artikel

Te kappen boom i.v.m. rioolwerkzaamheden

In de week van 17 – 23 juni wordt in de Cornelis Boldingstraat (hoek Christiaan van Abkoudestraat) een boom verwijderd. Het betreft een iep, Ulmus hollandica ‘Dampieri’.

Lees het volledige artikel