Nieuwsbrief week 2, alle onderwerpen

Haven Volendam

Nieuws Gemeenteraad

Raadsstukken, agenda's  en de mogelijkheid om de komende Raadspleinvergadering op 24 januari 2019 live te volgen: klik hier voor alle informatie over de Gemeenteraad

Burgerzaken producten 2 uur lang niet bereikbaar

Op donderdag 10 januari worden onderhoudswerkzaamheden aan het iBurgerzaken systeem verricht. Hierdoor zijn de (aanvraag)formulieren van Burgerzaken van 22.00 uur tot uiterlijk 00.00 uur niet te bereiken. Excuses voor het ongemak.

Lees het volledige artikel

Oproep om aanhangwagen te verwijderen in Edam

Op een parkeerplaats bij de Paltrokmolen staat een aanhanger geparkeerd in strijd met de APV. Het gemeentebestuur verzoekt de eigenaar c.q. rechthebbende van deze aanhanger uiterlijk 29 januari a.s. deze te verwijderen of contact op te nemen met de heer H. Breunis (BOA), tel. 398378.

Lees het volledige artikel

Onderzoek naar lood in speeltuinen

In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen. Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat het wenselijk is om, op plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte lood aanwezig is en kinderen spelen, maatregelen te nemen die gezondheidsrisico’s voorkomen. Omgevingsdienst IJmond doet daarom samen met de provincie Noord-Holland bodemonderzoek in kinderspeelplaatsen. Zo wordt duidelijk of er een risico is en of extra acties nodig zijn.

Lees het volledige artikel

Werkzaamheden in park achter vv Oosthuizen vanaf 7 januari

Maandag 7 januari 2019 wordt in het park in Oosthuizen gestart met het aanbrengen van nieuwe laag halfverharding op de schelpenpaden. Het gaat over het gedeelte achter vv Oosthuizen ( tussen de beide bruggetjes).

Lees het volledige artikel

Gemeentekantoren op 14 januari later geopend

Vanwege een personeelsbijeenkomst zijn de gemeentelijke kantoren op maandag 14 januari pas om 11.00 uur geopend. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

Lees het volledige artikel

Inzameling restafval na 11 januari alleen op donderdag

Steeds meer wijken zijn voorzien van ondergrondse containers voor restafval en papier. Hierdoor hoeft er in steeds minder wijken restafval te worden ingezameld. 

Lees het volledige artikel

Vervanging brug in Boelenspark

In de week van 7 januari a.s. wordt weer een houten brug vervangen. Deze keer gaat het om het bruggetje nabij de Burg. van Baarstraat en de flat aan de Tulpenstraat. Het werk duurt de hele week.

Lees het volledige artikel

Afvalkalender 2019 wordt rondgebracht

De nieuwe afval-inzamelkalender wordt momenteel rondgebracht in onze gemeente. Via de volgende link kunt u de afvalkalender 2019 ook digitaal raadplegen.
Vanaf 2 januari is de kalender ook af te halen op het Stadskantoor op de W van der Knoopdreef 1.

Lees het volledige artikel

Europaplein verboden om te parkeren

Op het vernieuwde Europaplein mag niet worden geparkeerd. Dit wordt aangegeven met verkeersborden die een parkeerverbodszone aanduiden.

Lees het volledige artikel

Overgang naar ondergrondse containers

In de afgelopen weken zijn op diverse locaties in de Blokgouw, het Middengebied en de Cl. Teenxtraat ondergrondse containers geplaatst voor de inzameling van huisvuil (14 stuks) en papier (2 stuks). De containers zitten nu nog op slot en worden na de jaarwisseling, op 2 januari 2019, opengesteld voor gebruik.

Lees het volledige artikel

Gemeente is op zoek naar een Social Firm voor twee nog te bouwen locaties

Deze social firm zal twee locaties gaan huren van de gemeente Edam-Volendam. Doelstelling is een lichte horecabestemming en daarbij het creëren en aanbieden van werkervaringsplekken.

Lees het volledige artikel

Gevonden en verloren voorwerpen, januari 2019

Lees het volledige artikel

Collecterooster 2019

Lees het volledige artikel

Omgevingsvergunningen, 7 januari 2019

Lees het volledige artikel

Omgevingsvergunningen, 31 december 2018

Lees het volledige artikel

Vergunning FC Volendam – FC Eindhoven

Lees het volledige artikel

Verkeersbesluit aanwijzing parkeerzone Europaplein

Lees het volledige artikel

Nota Vrijwilligerswerk

Lees het volledige artikel

Verkeersbesluit aanwijzing inrijverbod vrachtverkeer oude kom Volendam

Lees het volledige artikel

WMO Beleidsplan

Lees het volledige artikel

Openbare kennisgeving verkrijgbaar stellen formulieren verkiezingen Europees parlement

Lees het volledige artikel

Omgevingsvergunningen, 24 december 2018

Lees het volledige artikel

Raad besluitenlijsten

Lees het volledige artikel

Besluitenlijsten B&W

Lees het volledige artikel