Leuk winkelen

Winkels in Edam:

Edam heeft een aantal winkelstraten met leuke, gezellige (kleine) winkels. In het centrum van de stad rondom het Damplein zijn vele winkeltjes te vinden, zoals aan het Spui, de Kleine Kerkstraat en de Lingerzijde en aan de Kaasmarkt (Jan Nieuwenhuizenplein).

Winkels in Volendam:

Volendam heeft twee winkelcentra: het Havenhof aan de Zeestraat in Volendam en Winkelcentrum De Stient dichtbij het Stadskantoor. Ook zijn er enkele gezellige winkelstraten in de Oude Kom van Volendam:

 • de Edammerweg,
 • de Meerzijde,
 • het Dril,
 • de Havenstraat,
 • de Stationsstraat,
 • de Zeestraat vanaf het Europaplein tot aan de Haven,
 • en de Haven.


Overzichtskaarten van de overige winkelstraten in Volendam:


Markt in Edam:

 • weekmarkt op het Jan Nieuwenhuizenplein, elke woensdag van 09.00-14.00 uur;
 • wekelijkse kaasmarkt in de zomermaanden;
 • kermismarkt, op de woensdag vóór de Edammer kermis op de William Pontstraat.
  Contactgegevens marktmeesters: via BOA-coördinator bij de afdeling Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg tel.: 140299.


Markt in Volendam:

 • weekmarkt op het Europaplein, elke zaterdag van 11.00-17.00 uur.
 • kermismarkt, maandag van de Volendammer kermis op de Edammerweg.
  Contactgegevens marktmeesters: Nico Tol, telefoonnummer 06 29704351 en Kees Koning, telefoonnummer 06 17142622.

Zie ook: www.volendammermarkt-facebook

Markt in Oosthuizen

Weekmarkt in de Raadhuisstraat, elke vrijdagmiddag.
Contactgegevens marktmeester Ansje Bloem, telefoonnummer 06-51553905, e-mail: ansjebloem@gmail.com

Meer informatie over winkelen in onze gemeente is te vinden op: