Historie Volendam

Het begon met een dijk

Het DoolhofVolendam wil zeggen: Vollendam. Zes eeuwen geleden kwam hier de E of IJe in de zee. Aan dit water was 4 km naar het noorden Edam ontstaan. Het gebied, dat in Volendam nu nog De Meer heet, is een verlaagd gebied ten opzichte van de omliggende bebouwing en fungeerde als havenmond voor Edam.

Toen Edam na 1357 een nieuwe en kortere west-oost verbinding van het Purmermeer naar de Zuiderzee groef, kon de oude havenmond 'vol' of 'dicht' worden gemaakt. Met het maken van een dam of afsluitdijk begint de historie van Volendam. Want hier vestigden zich naast de boeren ook vissers. Een vissersdorp is geboren.

Volendam was vijf eeuwen lang niets meer dan slechts een vergeten vissersdorp aan de Zuiderzee. Het kan daardoor niet bogen op een grote rijkdom aan monumenten. Maar door een haast volkomen isolement konden hier de oude gewoonten en de klederdrachten zich handhaven en werden die een monument op zicht.

Het overgrote deel van de bevolking verdient nu het dagelijks brood in de industrie, bouwnijverheid, watersport en het toerisme. De Volendammers wonen in mooie, solide gebouwde stenen woningen. Maar dit was tot aan het begin van de 19e eeuw anders. Die cultuur is op sommige plekken gewaard gebleven en inmiddels trekt Volendam jaarlijks honderdduizenden toeristen. Via deze link kunt u kennismaken van de bezienswaardigheden en monumenten van Volendam.

Er is sprake van een toeristische traditie die teruggaat tot ongeveer 1875. De haven met de afslag vormt het levendige centrum waar vissersschepen, oude botters, pleziervaartuigen en jachten in een gemoedelijke ambiance elkaar ‘ontmoeten’.
Achter de dijk, in het oude centrum van Volendam, ligt het ‘Doolhof’ met zijn kleine houten huisjes in nauwe straatjes. Dit Doolhof dankt zijn naam aan het feit dat de bebouwing er niet volgens een vast omlijnd stratenpatroon tot stand kwam. Dit patroon kan men ook aantreffen op het Dril, langs het Havendijkje en aan de Meerzijde en omgeving. Dit typische hart van Volendam met daarnaast de unieke open haven van de voormalige Zuiderzee - thans het Markermeer geheten - is zeker een bezoek waard! Natuurlijk mag hierbij een foto in het beroemde Volendams kostuum niet ontbreken. Rondom de haven is hier volop de gelegenheid voor.