Historie Kwadijk

Kwadijk kerkMeer informatie kunt u vinden op de website van de dorpsraad Kwadijk.

Vroeger: Cadijc; Coedijk (1343) Dialectische uitspraak: Kwedaik
Scheldnaam: Gladoren.

Gezien de oude vormen mag men veronderstellen dat de hier bedoelde dijk waaraan het dorp zijn naam dankt, oorspronkelijk een kaag- of koogdijk was, dus een dijk om een stuk buitenland, waarbij Cadijc en Coedijk kunnen wijzen op oudere spelvormen als Caegdijc en Coechdijk. Daar de meeste namen eindigend op -dijk in het Noord-Hollandse dialect eindaccent hebben, is de geassimileerde vorm zonder g of ch zeer normaal. Vergelijk de Westfriese uitspraak Swedoik voor Zwaagdijk. De huidige vorm 'Kwadijk" zou ontstaan kunnen zijn als woordspeling om aan te geven, dat de 'ka(ag)dijk' tevens een 'kwa(de)dijk was, een dijk die veel onderhoud vereiste, hoewel de overgang van 'Kadijk' naar 'Kwadijk' ook onder invloed van het franse quai (= kade) tot stand kan zijn gekomen.

Kwadijk verschijnt pas eind 14de eeuw in de schriftelijke bronnen. In een oorkonde uit 1393 (lijkt echter tegenstrijdig met Coedijk in 1343 (Pannekeet)) van hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen wordt Kwadijk als Coedijc voorzover bekend voor het eerst vermeld. In 1414 verkrijgt Kwadijk van Edam het stadsrecht.

Reizigers die vroeger uit de Beemster of Hobrede kwamen arriveerden in het Westeinde van Kwadijk. Dit stuk werd ook wel het Verloren Einde genoemd. Dit kleine buurtschap viel tot 1970 nog steeds bestuurlijk onder Oosthuizen. Sinds 1970 hoort het Verloren Einde officieel bij Kwadijk maar in de volksmond wordt dit stukje Kwadijk nog steeds als zodanig aangeduid. In het Verloren Einde van Kwadijk bevond zich aan de Beemsterringvaart ook het Galgenveld waar de galg van de Heerlijkheid Oosthuizen was opgesteld. Het Verloren Einde van Kwadijk behoorde waarschijnlijk al zeer vroeg tot de Heerlijkheid Oosthuizen, tezamen met Hobrede. Misschien werd het gebied geannexeerd door Oosthuizen en anders is het vast in 1292 door de belening aan Oosthuizen toegevoegd. Oosthuizen, Hobrede en het Westeinde van Kwadijk lagen namelijk in hetzelfde verkavelingsblok.

Kwadijk WatertorenDe bevolking van Kwadijk heeft zich door de jaren heen bezig gehouden met o.a. veeteelt. Naast de vele agrariërs die het dorp telde, woonden er vele zeevarenden. Eén van hen, waarnaar een straat is vernoemd, is Jan Dignumsz die in 1595 als één van de eerste Nederlanders een weg zocht naar Indië via Kaap de Goede Hoop. Helaas overleed deze schipper onderweg aan de gevolgen van de zo gevreesde ziekte scheurbuik.

Watertoren van Kwadijk

Heel beeldbepalend voor Kwadijk is de watertoren waarvan de bouw in 1925 gereed kwam. Na jarenlange dienst is de watertoren enkele jaren geleden gesloten. De toren werd aan particulieren verkocht die er een woonbestemming aan hebben geven.

De kerk in KwadijkKwadijk orgel

De huidige kerk van Kwadijk dateert uit 1835 en werd gebouwd op de plaats van de vroegere kruiskerk die begin 16de eeuw moet zijn gebouwd. Interessant is dat deze kerken in dezelfde weer (een weer is een strook land tussen twee sloten; verkaveling) lagen als de kerk van het vroegere dorp Drei aan de Oud-Raeffeldamweg te Hobrede. Het orgel stamt uit ca. 1870.

Legende?

Kwadijk heeft haar eigen legende, namelijk die van de barones op het witte paard. Een aantal jaren geleden gesloopte boerderij aan het Schouweinde, net over de spoorwegovergang, plus vele landerijen zouden eigendom zijn geweest van een adellijke dame. Testamentair had zij bepaald dat na haar dood haar bezittingen nooit verkocht mochten worden. Zij zou namelijk 200 jaar na haar dood terugkeren, gezeten op een wit paard. Deze legende zou rond 1648 zijn ontstaan dus rond 1848 zou deze dame terug hebben moeten keren. Helaas.... niemand heeft haar ooit gezien. Een andere versie luidde dat zij 100 jaar na haar dood zou terugkeren.

Toch is er iets waar van deze legende rond de bewuste boerderij en landerijen. We spreken dan over het jaar 1721 en ene Welmoet Pieters die inderdaad bepaalde dat haar bezittingen na haar dood niet verkocht mochten worden. Twee administrateurs hebben tot ver in deze eeuw haar nalatenschap beheerd. Uiteindelijk werd toch tot verkoop besloten.

Tramlijn Kwadijk-Edam-Volendam

Het trammetje naar Edam en Volendam had een halte in Kwadijk. Halverwege tussen Kwadijk en Middelie, is een deel van het oude tramlijntje in het landschap aanwijsbaar en is met enige fantasie voor te stellen hoe het trammetje hier puffend de Purmerringvaart overstak. De tramlijn Kwadijk-Edam-Volendam werd op 1 mei 1906 geopend. Deze lijn werd voor het reizigersvervoer gesloten op 15 mei 1933. Het station van Kwadijk, gelegen aan de Stationsweg, dateert uit 1884 maar is al sinds lange tijd gesloten. De laatste trein stopte er in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog maar dat was een incidentele stop.