Reconstructie Mgr. C. Veermanlaan en omgeving

Dit item is verlopen op 01-10-2017.

Stand van zaken: 20-07-17: Op dit moment vinden er straatwerkzaamheden plaats in de Mgr. C. Veermanlaan tussen de Leliestraat en Urkerstraat.

Deze werkzaamheden worden voor de bouwvakantie afgerond.

Het betreft hier de herinrichting van de 30 km/u zone. Aansluitend wordt later dit jaar het 50 km/u deel  van de Mgr. C. Veermanlaan heringericht en de rijbaan geasfalteerd. Voorafgaand hieraan is het noodzakelijk dat de nutsbedrijven hun ondergrondse net gaan aanpassen. Het betreft aanpassingen in het gas-, elektriciteits- en waterleidingnet. Deze werkzaamheden duren tot oktober 2017. Wij vragen uw begrip voor enige overlast die hiervan het gevolg kan zijn.