Gewijzigde openingstijden gemeentekantoren tijdens de bouwvak

Dit item is verlopen op 29-08-2017.

Tijdens de Bouwvakvakantie zijn alle afdelingen en loketten alleen ’s-morgens geopend van 08.30 tot 12.30 uur. De middag- en maandagavond openstellingen komen dan te vervallen in de periode van 7 t/m 25 augustus 2017.

Van 7 t/m 25 augustus 2017 is het loket Burgerzaken beperkt geopend vanwege de vakantieperiode. Het loket is dan alleen ‘s-morgens geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.

Inwoners die gebruik willen maken van het loket Burgerzaken in Oosthuizen dienen daarvoor eerst een afspraak te maken. Dat kan via telefoonnummer 140299 of u kunt digitaal een afspraak maken.