Nachtwerkontheffing

Wanneer heeft u een nachtwerkontheffing nodig?

U heeft een nachtwerkontheffing op grond van artikel 4.6 van de APV Edam-Volendam nodig wanneer u werkzaamheden in de openbare ruimte verricht buiten de reguliere werktijden (tussen 19:00 uur en 07:00 uur en op zon- en feestdagen) en uw werk (geluid)hinder kan veroorzaken.

Voorwaarden voor een nachtwerkontheffing

Eén week voor aanvang van de activiteiten heeft u de omwonenden schriftelijk ingelicht over de werkzaamheden en omleidingsroutes. Ook heeft u de bewoners dan op de hoogte gebracht van uw contactgegevens. Deze brief moet samen met onderstaand formulier worden toegezonden aan de gemeente.

Aanvragen nachtwerkontheffing

Een aanvraag moet minimaal 8 weken voor het starten van de werkzaamheden ingediend worden. Voor het aanvragen heeft u de keuze uit onderstaande formulieren:

Aanvraagformulier nachtwerkontheffing DigiD

Aanvraagformulier nachtwerkontheffing, e-herkenning