Nachtwerkontheffing

Wanneer heeft u een nachtwerkontheffing nodig?

U heeft een nachtwerkontheffing op grond van artikel 4.6 van de APV Edam-Volendam nodig wanneer u werkzaamheden in de openbare ruimte verricht buiten de reguliere werktijden (tussen 19:00 uur en 07:00 uur en op zon- en feestdagen) en uw werk (geluid)hinder kan veroorzaken.

Voorwaarden voor een nachtwerkontheffing

Omwonenden dienen minimaal één week voor aanvang van de activiteiten te worden ingelicht over de werkzaamheden en omleidingsroutes. Ook dienen zij op de hoogte te worden gesteld van contactgegevens bij vragen of opmerkingen. Deze brief dient tezamen met onderstaand formulier te worden toegezonden aan de gemeente.

Aanvragen nachtwerkontheffing

Een aanvraag moet minimaal 8 weken voor het starten van de werkzaamheden ingediend worden. Voor het aanvragen heeft u de keuze uit onderstaande formulieren:

Aanvraagformulier nachtwerkontheffing DigiD

Aanvraagformulier nachtwerkontheffing, e-herkenning