Kermis organiseren in Edam, Volendam en voormalig Zeevang

De jaarlijkse kermissen in de kommen Edam en Volendam worden georganiseerd door de gemeente Edam-Volendam. Om een kermisstandplaats in te kunnen nemen dient men te beschikken over een gunning op grond van de gemeentelijke verpachtingsvoorwaarden.

Voor het verkrijgen van een standplaats dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeente gehanteerde eigen inschrijfbiljet. De aanvraagformulieren van de kermisvakbonden worden niet door onze gemeente gebruikt.
De aanvraag dient via het gemeentelijke inschrijfformulier te worden ingediend en moet zijn gericht aan het college van B en W,
Postbus 180
1130 AD Volendam.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een standplaats kunt u verkrijgen bij de gemeente via mail: info@edam-volendam.nl.

De jaarlijkse kermissen in de kommen van voormalige gemeente Zeevang worden georganiseerd door de Fa. Blokker uit Niedorp, mailadres: ajgblokker@ziggo.nl.