Inkoop Sociaal Domein / Contractbeheer

  • Planning aanbesteding

    In mei 2019 is de nieuwe planning bekend en wordt hier geplaatst.

  • Contractmanagement Wmo

    Het contractmanagement van de gemeente Edam-Volendam richt zich op het managen van de afgesloten procesovereenkomst en overeenkomst maatwerkvoorziening.

    Lees meer