Koepel Sociaal Domein

De koepel sociaal domein is het orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid in het Sociaal Domein.

De koepel sociaal domein bestaat uit vertegenwoordigers van de Jeugdraad, Wmo raad, Participatieraad en Seniorenraad. Daarnaast kan de Koepel het college en/of de gemeenteraad adviseren over signalen uit de samenleving.

Contact met de KSD verloopt via dhr. C. Schilder (secretariaat), tel.nr. 06-51865779 / e-mail: info@ksd-edam-volendam.nl.

Voor meer informatie zie www.ksd-edam-volendam.nl