Breed Sociaal Loket

Inwoners kunnen bij het Breed Sociaal Loket terecht met vragen over onder andere werk, inkomen en zorg. Via het Breed Sociaal Loket kunt u in contact komen met inkomensconsulenten, werkconsulenten, Wmo-consulenten, zorgregisseurs en jobcoaches.

Voor informatie over verschillende voorzieningen in het Sociaal Domein, verwijzen wij u naar informatie over voorzieningen. Heeft u een vraag over een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet? Dan kunt u op afspraak terecht bij het Breed Sociaal Loket. Neemt u hiervoor contact op via (0299) 398 398.

Over de Wmo binnen onze gemeente

Onze Wmo-consulenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. De gemeente zoekt hierin samen met u naar een oplossing.

U kunt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uw hulpvraag melden. Bijvoorbeeld wanneer u slecht ter been bent en u zich niet meer zelfstandig kunt vervoeren of verplaatsen. Mogelijk vormt de trap in uw woning een belemmering, lukken de huishoudelijke taken niet meer of voelt u zich eenzaam. In alle gevallen gaan wij met u het gesprek aan en doen wij onderzoek naar uw persoonlijke situatie. De Wmo-consulent onderzoekt of ondersteuning nodig is en in welke mate. Dit onderzoek vindt plaats in uw woonomgeving (het zogenoemde keukentafelgesprek) met u en uw eventuele naasten.

Melden van uw hulp- of ondersteuningsvraag

U kunt via het WMO-meldingsformulier melding maken van uw vraag. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig.

U kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen via (0299) 398 398 of bsl@edam-volendam.nl. Het is van belang het formulier volledig in te vullen.

Hoe gaat het verder met uw melding?

Nadat u uw melding heeft ingediend krijgt u per post een ontvangstbevestiging van ons. Een van onze consulenten zoekt telefonisch contact met u voor het maken van een afspraak. Denkt u bijvoorbeeld aan een afspraak voor het maken van een huisbezoek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Wanneer u bekend bent bij ons (door eerder contact) is soms een telefonische intake al voldoende. Na uw contact ontvangt u een gespreksverslag. In het gespreksverslag vindt u de reden van uw melding, uw persoonlijke situatie en de besproken mogelijke oplossingen. In het gespreksverslag staat ten slotte ook het advies van de consulent over de mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente. U heeft de mogelijkheid om op- en aanmerkingen te geven over het gespreksverslag. Ook kunt u aangeven of u het eens bent met het advies van de consulent.

Persoonlijk plan

Wilt u hulp of een hulpmiddel uit de Wmo? Dan kunt u in een persoonlijk plan uitleggen welke hulp u nodig hebt en waarom. Wanneer u ons een persoonlijk plan toestuurt dan nemen wij dit mee in het onderzoek. Een persoonlijk plan aanleveren is niet verplicht. U kunt het plan inleveren per mail via bsl@edam-volendam.nl

of aanleveren per post:

Gemeente Edam-Volendam
Afdeling Breed Sociaal Loket
Antwoordnummer 557
1130 VB Volendam

Meer informatie afdeling Breed Sociaal Loket

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. De gemeente Edam-Volendam heeft het Breed Sociaal Loket, het Wijksteunpunt (te Edam) en het CJG (te Volendam). De afdeling Breed Sociaal Loket geeft uitvoering aan de Participatiewet (PW), Bijzondere bijstand en het Minimabeleid, Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en de Nazorg Nieuwjaarsbrand.