Paracommercie

Een paracommerciƫle rechtspersoon is een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

Deze instellingen mogen, ter ondersteuning van deze hoofdactiviteiten, bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken verstrekken voor gebruik ter plaatse in het betreffende horecagedeelte.

In de Drank- en Horecawet wordt echter geregeld dat deze vorm van alcoholverstrekking niet mag leiden tot vormen van oneerlijke concurrentie. Er wordt duidelijk gesteld dat, ter voorkoming van oneerlijke mededinging, bij gemeentelijke verordening regels worden gesteld waaraan paracommerciƫle rechtspersonen zich dienen te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.