Bibob

Naast het reguliere aanvraagformulier dient een ieder die een drank- en horecavergunning aanvraagt, een extra vragenformulier in te vullen op grond van de Wet BIBOB en de gemeentelijke "BIBOB Beleidslijn Horeca". Uitzondering hierop zijn paracommerciƫle instellingen en slijterijen. De afkorting BIBOB staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
Het formulier verschaft extra informatie over de aanvraag en in voorkomend geval stelt het Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Met deze wet probeert de overheid te voorkomen dat ongewenst meegewerkt wordt aan criminaliteit. Het formulier is te verkrijgen bij de stafsectie Bestuursondersteuning, tel. 14 0299.