Algemeen

Vanuit sociaal-hygiƫnisch oogpunt stelt de Drank- en Horecawet regels aan het verstrekken van alcoholhoudende drank wegens het veronderstelde gevaarlijke karakter van met name sterke drank op mens en samenleving. Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank wordt dan ook een vergunning van de gemeente vereist en zijn tal van verboden opgenomen rond de wijze van alcoholverstrekking. Een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet wordt alleen verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf, ofwel voor een slijtersbedrijf.

De verstrekking van niet alcoholhoudende drank valt niet onder de werking van de Drank- en Horecawet. Dit betekent echter niet dat in een gebouw met een andere bestemming dan horeca (zondermeer) horeca-activiteiten mogen worden ontplooid. Naast de regels die de Drank- en Horecawet stelt, is ook het betreffende bestemmingsplan van invloed op de activiteiten die ter plaatse worden verricht; het bestemmingsplan bepaalt waar horeca-activiteiten zijn toegestaan.