Alcoholhoudende drank

De Drank- en Horecawet maakt een onderscheid tussen zwakalcoholhoudende drank en sterke drank. Drank met minder dan 0,5% alcohol, zoals vele alcoholvrije dranken, vallen niet onder de definitie en dus ook niet onder de werkingssfeer van de Drank- en Horecawet.

Zwakalcoholhoudende drank is alle drank van 0,5 – 15% alcohol, inclusief wijn. Daarbij is van belang dat onder wijn ook wordt verstaan dranken als port en sherry voor zover deze zogenaamde bewerking van wijn in het land van oorsprong gebruikelijk is. Port en sherry behoren dus in de zin van de Drank- en Horecawet tot de zwakalcoholhoudende dranken.

Sterke drank is de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.