Werkzaamheden Trambrug, Edam starten 6 januari 2020

Op 6 januari 2020 starten we met de renovatie van de Trambrug in Edam.

Momenteel mag er geen zwaar verkeer over de brug rijden. Daarom gaan we de brug verstevigen. Ook gaan we aanpassingen doen aan de mechanisatie, zodat de brug beter bediend kan worden door de brugwachters. De Trambrug kan met de start van het nieuwe vaarseizoen weer gebruikt worden.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden kunt u geen gebruik maken van de brug. We maken een tijdelijke brug voor voetgangers, fietsers moeten even afstappen. En stellen een omleidingsroute in voor auto’s (zie onderstaande afbeelding).

Ergens anders parkeren

De parkeerplekken ter hoogte van de Trambrug aan de Lingerzijde en het parkeerterrein op het Egbert Snijderplein zijn dan tijdelijk niet te gebruiken. U kunt gebruikmaken van de parkeerplekken langs de Schepenmakersdijk en de parkeerterreinen Zuidervesting en Ambachtstraat.

Uw huisvuil

De glasbak en de ondergrondse container blijven bereikbaar. De glasbak plaatsen wij naast de ondergrondse container.