Vuurwerkoverlast, melden en aanpak

Dit item is verlopen op 03-01-2019.

Op het speciale mailadres vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl ontvangen wij veel overlast meldingen. We hebben uw medewerking nodig!

De BOA’s en de politie zijn extra alert om afstekers van vuurwerk te betrappen en een proces-verbaal aan te zeggen. Wij kunnen echter niet zonder de medewerking van de ouders/verzorgers van deze kinderen. We doen een beroep op u om deze vorm van overlast te voorkomen. Spreek er over met uw kind(eren) en pak het vuurwerk af. Of nog beter, overtuig hen ervan om geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken, tot het is toegestaan.

Blijf overlast melden

Wij roepen iedereen op om meldingen van vuurwerkoverlast te blijven doen via vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl.

Deze meldingen komen vooral uit Volendam. Heel veel inwoners beklagen zich hier terecht over en veel huisdieren raken van streek.

We hebben uw medewerking nodig!

De BOA’s en de politie zijn extra alert om afstekers van vuurwerk te betrappen en een proces-verbaal aan te zeggen. Wij kunnen echter niet zonder de medewerking van de ouders/verzorgers van deze kinderen. We doen een beroep op u om deze vorm van overlast te voorkomen. Spreek er over met uw kind(eren) en pak het vuurwerk af. Of nog beter, overtuig hen ervan om geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken, tot het is toegestaan.

Blijf overlast melden

Wij roepen iedereen op om meldingen van vuurwerkoverlast te blijven doen via vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl.