Voortgang participatietraject Hoogstraat en Integrale centrumvisie Edam

Dit item is verlopen op 28-09-2018.

Op 11 en 21 juni jl. zijn twee participatieavonden voor de Hoogstraat en voor de integrale centrumvisie Edam gehouden. Hiervan zijn verslagen opgemaakt, die hieronder als bijlage te downloaden zijn.

De documenten geven de rode draad weer van de bevindingen. Het laat zien waar de gesprekken over zijn gegaan die we met elkaar hadden en het geeft ook nog aan hoe we nu verder gaan. De verschillende groepen kunnen in de komende paar weken contact met ons verwachten voor een verdiepend vervolggesprek, waar deze verslagen de basis voor zijn.

Daarnaast nodigt de gemeente iedereen uit voor een brede bijeenkomst op donderdag 27 september (19.30 uur in het vergadercentrum Schepenmakersdijk). Hier worden de resultaten van dit traject gepresenteerd en wordt de mensen nogmaals gevraagd of we inderdaad met elkaar hebben bereikt wat we hoopten te bereiken in de fase tot dat moment.