Vervanging beschoeiingen Paulus Pietersstraat en Boezelgracht

Dit item is verlopen op 28-09-2018.

De beschoeiingen van de watergang in de omgeving van de Paulus Pietersstraat en Boezelgracht zijn in slechte staat en worden in de periode van 12 juni tot en 27 juni vervangen door een nieuwe beschoeiing of natuurlijke oever (zie onderstaande tekeningen).

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam voert Oosterhof Holman Infra bv de komende periode onderhoudswerkzaamheden uit aan beschoeiingen en natuurlijke oevers binnen onze gemeente. Dit sluit ook aan bij de gemeentelijke doelstelling om de openbare ruimte een mooier aanzien te geven

Start werkzaamheden in juli 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode juli tot september 2018.

De uitvoeringstekeningen van deze werkzaamheden liggen vanaf 13 juni tot 27 juni 2018 ter inzage op het kantoor van de afdelingen VROM en OW aan de Mgr. C. Veermanlaan 1F te Volendam.  

U bent van harte welkom om kennis te nemen van de plannen. Het verzoek is om hiervoor telefonisch een afspraak te maken via tel. 0299 398398.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heren W.W. de Jong of C.F.J Veerman van de afdeling Openbare Werken, sectie Werken & Projecten, tel. 0299 398398.

Beschoeiing P. Pietersstraat

Beschoeiing Boezelgracht