Verkoopprocedure woningbouw Oosthuizen

Dit item is verlopen op 11-01-2020.

De gemeente Edam-Volendam heeft een belangrijke stap gezet in het kader van de verkoopprocedure van de locaties “Cultureel Centrum” aan De Krommert en “Het Kraaienest” aan het Tunnelpad.

Beide locaties in Oosthuizen worden verkocht ten behoeve van woningbouw. Er zijn voor de locatie De Krommert drie plannen ingediend. Voor de locatie Tunnelpad zelfs vier.
Er zijn gesprekken gestart met de verschillende kopers. Zij zullen de communicatie en participatie met de omgeving vormgeven.

Locaties verkocht

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft voor beide locaties de keuze gemaakt aan wie de locaties verkocht worden.

  • Voor Tunnelpad: De Ontwikkelcombinatie en Henselmans Bouw en Ontwikkeling; in samenwerking met Rietvink Architecten.
  • Voor De Krommert: Bart de Jong Projectontwikkeling; in samenwerking met Ruben Wennekers (architect).