Twee geslaagde kermisweekenden in Edam en Volendam

Dit item is verlopen op 06-11-2018.

De kermissen in Edam en Volendam zijn, mede door een goede samenwerking tussen politie, gemeente, horeca, de kermisexploitanten en de inwoners van de gemeente, naar volle tevredenheid verlopen. Dat is de conclusie die de gemeente trekt daags na het einde van de kermis in Volendam. Ook de Horeca- en kermisexploitanten hebben laten weten terug te kijken op twee zeer geslaagde kermisweekenden in de gemeente.

Het feest in de gemeente begon begin september in Edam. Er was sprake van een rustige kermis die, op een enkel incident na, in goede sfeer is verlopen. De weersomstandigheden waren goed. De politie moest een paar keer in actie komen. Er waren enkele opstootjes tussen jongeren. Het jeugdpreventieteam, waar ook jongerenwerkers in zaten, is met succes ingezet om deze ruzies tussen jongeren in de kiem te smoren. Er is in 20 gevallen een beroep gedaan op de EHBO post. Over het algemeen ging het om kleine medische zaken (wespensteken). Eén meisje is gebeten door een pony.

Kermis Volendam

De kermis in Volendam is ook dit jaar weer drukbezocht en een goede sfeer is verlopen. De gemeente heeft dit jaar extra aandacht besteed aan (verkeers)veiligheid en het vrijhouden van evacuatieroutes, met name de stegen achter de Dijk waar normaliter veel fietsen staan geparkeerd. Er zijn daar borden geplaatst en beveiliging ingezet. De stegen werden bewaakt en vrijgehouden van fietsen, zodat het niet nodig was om op grote schaal fietsen te verwijderen. De grote aandacht die hier aan is besteed heeft succes gehad. Ook de aanwijzingen op de tekstkarren aan het adres van fietsers en taxichauffeurs heeft een positief effect gehad op het  geordende verloop van de verkeersstromen. Er waren veel positieve reacties uit het publiek over het werk van de verkeersregelaars. De rotonde werd door verkeersregelaars vrijgehouden van stilstaand verkeer uit oogpunt van verkeersveiligheid. Dit werd dit jaar gedaan door gecertificeerde studenten van het ROC Schagen, onder toezicht van deskundige begeleiding.

Operationeel centrum/Politie/EHBO

De samenwerking tussen de veiligheidspartners werd net als vorig jaar gecoördineerd vanuit het operationeel centrum aan de Zeestraat. Twee keer per dag was er afstemmingsoverleg met de hulpdiensten, beveiliging, EHBO, boa’s en verkeersregelaars. Het kort en overzichtelijk houden van de lijnen heeft zijn vruchten afgeworpen. Door gezamenlijke snelle interventies zijn ongeregeldheden voorkomen.

De politie is vooral tevreden over de samenwerking tussen alle partners. Daarbij heeft met name de samenwerking tussen politie, beveiliging, handhaving en jeugd/jongerenwerk zeer goed gewerkt. Net als tijdens de kermis in Edam zijn jongerenwerkers en een straathoekwerker ingezet om contact te onderhouden met groepen jongeren om eventuele ruzies in een vroegtijdig stadium de kop in te drukken.
Er waren meerdere opstootjes in de horecagelegenheden. Hierbij heeft de beveiliging in de horecagelegenheden de-escalerend opgetreden. In een aantal gevallen zijn personen weggestuurd of aangehouden en meegenomen voor verhoor. De politie heeft in nauwe samenwerking met beveiliging drugshandel verstoord en een verdachte van drugshandel aangehouden. Er waren een aantal vechtpartijen in de openbare ruimte als gevolg van dronkenschap. Dit heeft meerdere keren geleid tot inzet van de stand-by ambulance. Er waren een tiental uitrukken.
De brandweer hoefde niet uit te rukken. Er zijn tijdens de kermis wel controles uitgevoerd op het vrijhouden van nooduitgangen in kroegen. Ondernemers zijn gevraagd alert hierop te zijn.
De EHBO post was geopend gedurende de kermistijden. Er is in 70 gevallen een beroep gedaan op de EHBO. Meestal ging het om valpartijen, verzwikte enkels en schrammen veelal opgelopen en- veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik.

Taxi’s

De taxistandplaats in Volendam was ingericht aan de Populierenlaan waar taxi’s na het ophalen van klanten direct konden keren.  Er waren positieve reacties vanuit de taxichauffeurs en ander publiek op het geordende verloop van het (taxi) verkeer tijdens de kermis. Taxichauffeurs die zich hufterig gedroegen werden daarop aangesproken en hun kentekens zijn genoteerd. De gemeente gaat komende tijd wel het taxibeleid onder de loep nemen. 

Reddingsstation Warder

Vanaf de haven heeft Reddingstation Warder de veiligheid op het water bewaakt. Op enkele kleine incidenten na waren er geen noemenswaardige problemen.  Maandagavond was het even druk voor de reddingsbrigade met personen die in de haven vielen of spontaan besloten even te gaan zwemmen. Daarbij heeft de reddingsbrigade zijn meerwaarde in de haven van Volendam aangetoond.

Burgemeester Sievers prijst samenwerking

Burgemeester Lieke Sievers prijst de samenwerking tussen alle partijen en de inwoners/bezoekers. Zij is positief over het verloop van de openbare orde en veiligheid tijdens de kermis. ‘Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Daardoor was het feest ook dit jaar weer een écht feest. Ik hoor van veel inwoners dat ze dit jaar weer genoten hebben van de geweldige sfeer tijdens beide kermissen. Daar doen we het met z’n allen voor!’ Wel maakt de burgemeester zich grote zorgen over het overmatige drankgebruik van minderjarigen. Dat is volgens de burgemeester zorgelijk en blijft voor de gemeente een aandachtspunt.