Te kappen boom aan het Bootslot

Dit item is verlopen op 14-09-2019.

In verband met werkzaamheden aan het riool van 9 t/m 13 september moet aan het Bootslot één boom worden gekapt.

Er komen nieuwe leidingen, die dwars door het wortelpakket van de boom moeten worden aangelegd.  Het gaat om een es, Fraxinus pennsylvanica.

De boom staat ter hoogte van huisnummers 28/29 op de hoek met Gouden Slot.

We streven ernaar in het komende plantseizoen (november -  maart) een nieuwe boom te planten, maar vanwege de nieuwe leidingen is het nog niet duidelijk in hoeverre dat op dezelfde plek kan.