Stremming vaarwater Nieuwehaven door kadewerkzaamheden

Dit item is verlopen op 27-11-2018.

In opdracht van de gemeente worden de komende periode onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan kademuren in Edam. Dit sluit ook aan bij de gemeentelijke doelstelling om de openbare ruimte een mooier aanzien te geven.

Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Het voegwerk van de kademuren aan beide zijden van de watergang Nieuwehaven nabij de Kettingbrug zijn in slechte staat en worden vervangen. (Zie onderstaande tekening)

Kadewerkzaamheden Nieuwehaven

Start werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 5 tot 26 november 2018. De  watergang tussen de kademuren is in deze periode afgesloten voor alle verkeer.

Nadere informatie over de kadewerkzaamheden

U bent van harte welkom om kennis te nemen van de plannen. Het verzoek is om hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heren de Jong of Veerman van de afdeling Openbare Werken, sectie Werken & Projecten, tel. 398398.