Resultaten kermis enquête bekend

Dit item is verlopen op 14-09-2018.

In opdracht van het college van B&W is dit voorjaar een enquête uitgevoerd naar de mening van onze inwoners over de kermissen in Edam en Volendam. Meer dan 1000 inwoners hebben deze moeite genomen. Wij willen hen hiervoor hartelijk dank zeggen.

De enquête is om een aantal redenen gehouden, niet in de laatste plaats om er achter te komen wat er meer en minder gewaardeerd wordt. En hoe om te gaan met nieuwe initiatieven op en rondom de kermissen die bij tijd en wijle bij de gemeente worden neergelegd.

De conclusies van het onderzoek zijn te downloaden via onderstaande link. In algemene zin kan worden gesteld dat een grote meerderheid zeer tevreden is over de kermissen en deze zo wil houden. Ook geeft een meerderheid aan zich veilig te voelen op de kermissen. Verder blijken onze inwoners zeer betrokken te zijn bij de eigen kermissen.