Raadsleden nemen een kijkje achter onze schermen

Dit item is verlopen op 31-01-2020.

Donderdagavond 9 januari bezochten 17 raadsleden de Mgr. C. Veermanlaan. We gaven de raadsleden een intensief kijkje achter onze schermen.

Vol-meldsysteem in het afvalinzamelstationOp verzoek van de raadsleden is er bijvoorbeeld een uitgebreide uitleg over de ondergrondse containers en ons afval. Ook wordt een preview getoond van het informatiefilmpje over de Meldingen App voor onze inwoners.

Afval-inzamelstation

Hier kreeg de Raad uitleg over allerlei soorten van afvalverwerking. Met behulp van het vol-meldsysteem leggen we uit dat het aantal huisvuil-kilo’s per persoon via de ondergrondse containers niet geteld kan worden. Interessant! Hier is veel animo voor en veel spookverhalen kunnen hiermee worden rechtgezet. Deze informatie delen we binnenkort ook met onze inwoners.

Veel informatie door speeddates

De raadsleden kregen veel info tijdens de speeddates op het kantoor van de Mgr. C. Veermanlaan. En natuurlijk de gelegenheid om al hun vragen te stellen. Het ging met name over de onderdelen wijkbeheer, verkeer & vervoer, afval & milieu en projecten.

Omgevingsvisie

Terug in de kantine speelden we het Omgevingsvisiespel. Veel goede ideeën van de raadsleden worden genoteerd om te gebruiken voor de uitvoering van de Omgevingswet. Het ging er fanatiek aan toe.

Betrokken raadsleden en collega’s

We vonden het een positieve, nuttige en informatieve avond. Veel is duidelijk geworden en veel gerichte vragen zijn beantwoordt. De raadsleden tonen zich erg betrokken bij onze organisatie en gemeente. Zij besteden veel van hun vrije tijd om zich hiervoor in te zetten. Onze complimenten!

Fotogalerij

Via een kleine fotogalerij kunt u een indruk opdoen over de avond.