Overgang naar ondergrondse containers

Dit item is verlopen op 14-01-2019.

In de afgelopen weken zijn op diverse locaties in de Blokgouw, het Middengebied en de Cl. Teenxtraat ondergrondse containers geplaatst voor de inzameling van huisvuil (14 stuks) en papier (2 stuks). De containers zitten nu nog op slot en worden na de jaarwisseling, op 2 januari 2019, opengesteld voor gebruik.

Met ingang van 10 januari worden hier de huisvuilzakken niet meer opgehaald.  De betrokken bewoners worden hierover deze week per brief geïnformeerd.

In de Kielstraat zijn bij de appartementen van “De Vooruitgang” twee afvalcontainers voorzien van scanapparatuur voor het pasjessysteem.  Alle inwoners krijgen een pasje thuis gestuurd en een uitleg over het nieuwe systeem voor de afvalbakken die met de pasjes geopend kunnen worden.

Wanneer gaat uw wijk over naar ondergrondse containers?

Woont u in Edam of Volendam dan is uw wijk in 2019 aan de beurt. Per wijk wordt u, per brief, uitgenodigd voor een participatie-avond.
In 2020 wordt gestart met de overgang van de kernen van voormalig Zeevang.