Oproep voor buurtbemiddelaars

Dit item is verlopen op 04-10-2018.

De gemeente heeft de organisatie Beterburen gevraagd om vanaf september buurtbemiddeling in Edam-Volendam te verzorgen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om burenoverlast en ruzies op te lossen en draagt daarom in een belangrijke mate bij aan het woongenot en de leefbaarheid in onze gemeente.

E.e.a. wordt uitgevoerd door goed getrainde buurtbemiddelaars (vrijwilligers).

Beterburen is daarom op zoek naar geïnteresseerden die als bemiddelaar worden opgeleid en daarna samen met een co-bemiddelaar op pad gaan. Omdat neutraliteit en onafhankelijkheid belangrijke kernwaarden zijn, wil Beterburen uit zoveel mogelijk verschillende kernen bemiddelaars werven. Zo hoeft nooit iemand te bemiddelen bij mensen die hij/zij kent of in de eigen kern. Voor meer informatie en aanmelding zie www.beterburen.nl.