Oproep om particuliere trampolines e.d. uit de openbare ruimte te verwijderen

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Op verschillende plekken in onze gemeente zijn trampolines, particuliere speeltoestellen en (houten) zitjes/banken geplaatst op gemeentegrond. Wij roepen de eigenaren van deze toestellen hierbij op om ze (weer) op eigen erf te plaatsen of te demonteren.

Hierdoor kunnen wij het onderhoud in onze woon- en leefomgeving zonder belemmeringen uitvoeren.

Veiligheid en verantwoordelijkheid

De gemeente heeft daarnaast een verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de openbare ruimte. De speeltoestellen die wij als gemeente zelf hebben geplaatst, zijn goedgekeurd voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Als er – onverhoopt – een incident met zo’n goedgekeurd, gemeentelijk toestel plaatsvindt, is geen onduidelijkheid omtrent eventuele aansprakelijkheid. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van andere speeltoestellen die in de openbare ruimte, zoals trottoirs, pleinen of plantsoenen, zijn geplaatst.

Daarom roepen wij u op om alle particuliere speeltoestellen te verwijderen uit de openbare ruimte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!