Oproep om aanhanger te verwijderen

Dit item is verlopen op 09-07-2019.

Er staat al geruime tijd een aanhanger geparkeerd in de Beitelstraat, te Edam. De gemeente verzoekt de eigenaar c.q. rechthebbende deze uiterlijk 8 juli te hebben verwijderd.

Wanneer aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, dan verwijdert de gemeente dit voertuig.