Lintjesregen 2020 in Edam-Volendam

Dit item is verlopen op 06-06-2020.

In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen ontvangen negen inwoners van onze gemeente dit jaar een Koninklijke Onderscheiding. Vanwege alle maatregelen rond het Coronavirus worden de lintjes op een later moment uitgereikt door de burgemeester. Vrijdag 24 april heeft burgemeester Sievers deze negen inwoners persoonlijk thuis verrast met dit heuglijke nieuws. Behalve de felicitaties kregen de gedecoreerden een boeket bloemen en een taart met daarop de afbeelding van het lintje dat zij later dit jaar opgespeld krijgen. Wilt u ook een lintje aanvragen voor iemand in uw omgeving? Dat kan, lees meer informatie hierover via de pagina aanvraag koninklijke onderscheiding.

Personen die een lintje ontvangen:

1. Dhr. Jaap Bien (Volendam) ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • Zwem- en Polovereniging Ed-Vo waar hij sinds 1976 betrokken is bij toezicht op de wekelijkse zwemavond van senioren. En ieder jaar van de vroege middag tot de late avond actief is voor de jaarlijkse zwemvierdaagse. Ook is hij coach geweest van het dames waterpoloteam. De heer Bien staat bij de vereniging bekend als een rotsvaste, betrouwbare vrijwilliger waar men altijd een beroep op kan doen.
 • De R.K. parochie in Volendam waarvoor de heer Bien ruim 40 jaar al zeer actief betrokken is. Hij houdt zich binnen de parochie op dit moment vooral bezig met de coördinatie van de lectoren. En maakt daarnaast deel uit van de Liturgische werkgroep die in samenwerking met de pastores de liturgie verzorgt en coördineert voor de gehele parochie. Al vanaf zijn jeugd is hij actief als misdienaar in de Mariakerk. In de functie van misdienaar en lector assisteert hij wekelijks bij reguliere vieringen en uitvaarten. Daarnaast is hij meer dan geregeld aanwezig in de Mariakerk om samen met andere vrijwilligers allerlei voorkomende ambachtelijke werkzaamheden, zoals loodgietersklussen, te verrichten.

   

2. Dhr. Gerard Hoogland (Volendam) ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • Het parochiekoor van de Mariakerk, waarvan hij lid is sinds 1977 en in 1997 toegetreden is tot het bestuur in de functie van secretaris. Vanuit deze verantwoordelijkheid zet hij zich in voor het behoud van het koor, tegen de stroom van vergrijzing en ontkerkelijking in.
 • Ondersteuning van senioren met name in het St. Nicolaashof bij alle zaken met betrekking tot de wet- en regelgeving over de zorg. De toenmalige directeur van het St. Nicolaashof merkte in 2007 dat bewoners van zorgcentra en aanleunwoningen. En ook zorgvragers die buiten zorgcentra wonen, vaak moeite hebben de wet- en regelgeving over de zorg te begrijpen. De heer Hoogland is toen bereid gevonden om als deskundige, onafhankelijke en vertrouwenwekkende vrijwilliger ondersteuning te bieden voor hen die dit nodig hebben.
 • Secretaris van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex. Hij neemt daarbij alle officiële communicatie voor zijn rekening met de bewoners/leden van de VVE en met derde partijen waar de VVE mee te maken heeft.
   

3. Mw. Aaf Steur-Sombroek (Volendam) ontvangt de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Volendammer klederdracht; zij is al ruim 50 jaar intensief bezig met de instandhouding hiervan. Dit doet zij op diverse manieren, zoals
  • archiefonderzoek om alle onderdelen te beschrijven en de herkomst van bepaalde stoffen vast te stellen.
  • door middel van contacten of zelf actief in Nederland en België op zoek naar originele stof.
  • de organisatie van bijeenkomsten met dames voor uitleg en informatie over maken en herstellen van de dracht.
  • met een werkgroep vanuit het Volendams museum werden onderdelen van de Volendammer dracht gemaakt en werden bestaande kledingstukken, indien nodig, versteld, hersteld en gerepareerd.
  • al 40 jaar organiseert zij enkele keren per jaar, op verzoek van organisaties van evenementen, uitstapjes om de klederdracht te showen en tot in detail uit te leggen op podia.
 • Het Textieloverleg (Streekdrachten); sinds 35 jaar is mevrouw Steur hierbij betrokken. En in 2004 bij de verzelfstandiging hiervan voorzitter geworden.
 • Het Amsterdam Museum: behulpzaam bij het catalogiseren en het maken van weeskleding (kinderkleding) voor het Kleine Weeshuis.Waarbij kinderen deze kleding mogen aantrekken als leerzame verkleedpartij.
 • Klederdrachtmuseum in Amsterdam dat drie jaar geleden haar deuren opende. Zij heeft hulp geboden met haar netwerk en talloze andere zaken waardoor het museum haar huidige vorm en inhoud heeft gekregen.
 • Het Zuiderzeemuseum Enkhuizen waarbij zij medewerking heeft verleend aan exposities en het maken van een film over alle aspecten van de Volendammer hul.
 • De Nederlandse Kostuumvereniging waarvoor zij bijdragen levert aan de uitwisseling van kennis en het verzorgen van lezingen.
   

4. Dhr. Jan Tol (Volendam) ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • Gemeenteraadslid namens het CDA van 1982-1998 en aansluitend wethouder.
 • Voorzitter SKOV 1995-1998.
 • Penningmeester EHBO vereniging St. Willibrordus Volendam 1975-1998.
 • De R.K. Mariaparochie in Volendam (tenminste sinds begin jaren ’80) als misdienaar, lector en voorzitter van de parochieraad.
 • Voorzitter Seniorenraad sinds 2009.
 • Voorzitter Koepel Sociaal Domein vanaf de oprichting in 2016.
 • Namens de Seniorenraad lid van het Programma Bepalend Orgaan van de Lokale Omroep Volendam-Edam.
   

5. Dhr. Jaap Schilder (Bibber) (Volendam)  ontvangt de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam BSNV, waarvan hij een van de oprichters was en nog steeds bestuurslid is.
 • De totstandkoming van de adequate regelingen, waaronder Functionele Invaliditeit, en/of voorzieningen voor de leden. De heer Schilder was gesprekspartner van de Commissie Van Lidth de Jeude II, waarbij hij vanuit zijn rol als secretaris van de BSNV nauw betrokken is geweest.
 • De realisatie van de vaststellingsovereenkomst, waarbij met de eigenaar van het horecapand overeengekomen is dat deze zijn pand aan de gemeente verkocht en hierin geen horeca-activiteiten meer plaatsvinden.
 • Van 2001-2009 en van 2015 tot heden namens de BSNV lid van de Raad van Toezicht Stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam.
 • De nazorg waarbij hij zich sterk maakte voor voortzetting van een nazorgorganisatie als opvolger voor CRN Het Anker. Voor 40 jaar een vangnet voor de getroffenen om ervoor te zorgen dat goede zorg gegarandeerd kan worden.
   

6. Dhr. Jan Smit (Volendam) ontvangt de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Stichting Nederlandse Vrienden der SOS Kinderdorpen, waarbij hij vanaf 1999 tot heden als ambassadeur betrokken is. In de afgelopen twee decennia heeft hij voor veel aandacht gezorgd voor het werk wat SOS Kinderdorpen doet voor kinderen zonder ouders of veilig thuis wereldwijd.
 • Make-A-Wish Nederland waarvoor hij sinds 2006 betrokken is bij het vervullen van allerliefste wensen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Wat Make-A-Wish Nederland vooral waardeert is dat Jan Smit overtuigd is van de waarde en impact van hun werk en daar op een zeer prettige manier een bijdrage aan levert. Als er om sociale of medische redenen snel een wensvervulling plaats moest vinden dan was Jan altijd bereid om hierin mee te denken en te kijken.
 • FC Volendam, van 2005-2014 ambassadeur en sponsor en aansluitend bestuurslid.
 • Diverse belangeloze optredens vanaf het begin van zijn carrière als zanger, zoals bijv. voor ‘Max maakt je droom waar’ (dit is een optreden speciaal voor gehandicapten), het jaarlijkse zootje eten in Volendam, met de kermis in verzorgingstehuis St. Nicolaashof en meermalen voor de jaarlijkse gezellige middag van Stichting Vincentius Altijd In Ons Midden.
 • Sponsoring van Recreatiecentrum Slobbeland, de RKAV en FC Volendam en de St. Vincentiuskerk.
   

7. Dhr. Erik Tuijp (Volendam) ontvangt de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV), die in 2014 is overgegaan in de Stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV); vanaf het eerste moment is hij hierbij betrokken.
 • Vanuit zijn rol als voorzitter van de SSNV is de heer Tuijp nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van adequate regelingen, waaronder Functionele Invaliditeit, en/of voorzieningen voor de brandslachtoffers en hij was gesprekspartner van de Commissie Van Lidth de Jeude II.
 • Met zijn onafhankelijke rol, betrokkenheid en inlevingsvermogen, kennis en deskundigheid, uitgebreide netwerk, tomeloze inzet en rol als verbindingsman en bruggenbouwer tussen vele partijen, heeft hij volop vertrouwen weten te wekken bij de getroffenen en alle betrokken instanties. En dit vertrouwen is cruciaal geweest om iedereen mee te krijgen in bijv. de vaststellingsovereenkomst.
 • Zijn opgedane kennis heeft hij ook ingezet na de vliegtuigramp met de MH17 en momenteel is hij bezig zijn kennis te delen in reguliere overleggen met de Stichting Impact en vertegenwoordigers van andere rampen.
 • Vicevoorzitter van het kerkbestuur van de RK parochie HH Maria en Vincentius.
 • Adviseur van de Seniorenraad.
   

8. Dhr. Klaas Veerman (Volendam) ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • Het bestuur van het comité Missie Ontwikkeling en Vrede, waarvan hij sinds 1980 lid is. Dit comité is een onderdeel van de kerkelijke parochie en heeft als hoofddoel het collecteren voor Volendammer missionarissen. 
 • De verkoop van Max Havelaar producten 15 jaar lang, achter in de kerk en op de weekmarkt in Volendam.
 • De werkgroepen 1e H. Communie en H. Vormsel, twaalf jaar lang.
 • 20  jaar inzet voor het Jongerenpastoraat.
 • Coach van een zaalvoetbalteam en sinds 2017 vrijwilliger voor het ophalen van oud papier bij de Zangertjes van Volendam.
   

9. Dhr. Jan van Weerdenburg (Beets) ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

 • De Veeteelt Studie Club Beemster sinds 1983.
 • Stichting Dorpshuis Beets, bestuurslid van 1995-2001 en aansluitend voorzitter tot 2015.
 • Stichting Dorpsraad Beets.
 • Bestuurslid van de VVD van 2009-2016.
 • Stichting Beetser Fonds vanaf 2001 tot heden.