Landelijke collectes opgeschort tot Pasen

De landelijk collecterende Erkende Goede Doelen houden zich ook aan de richtlijnen in verband met het Coronavirus. Daarom zijn de collectes tot Pasen opgeschort.

Geannuleerde collectes

Amnesty International heeft vorige week donderdag de collecte afgebroken. ReumaNederland, ZOA, Fonds Gehandicaptensport en de Hartstichting zullen deze week en de komende weken niet collecteren.
 
De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen, maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat voorop.
 

Collectes inhalen

Bekeken wordt nog of de collectes later in het jaar ingehaald worden.
Elke collecterende organisatie bepaalt zelf of er gecollecteerd wordt of niet, maar tot en met 11 april zullen er dus geen collectes zijn.