Jaarverslag 2017 bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie Edam-Volendam

De bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie van de gemeente Edam-Volendam heeft verslag uit gebracht over haar werkzaamheden in het jaar 2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van dit jaarverslag 2017 bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie Edam-Volendam