Inzameling kerstbomen

Dit item is verlopen op 19-01-2019.

De inzameling van kerstbomen vindt op een andere manier plaats dan voorheen. Er zijn geen vaste plaatsen en tijdstippen meer waar de kerstbomen kunnen worden ingeleverd.

Vanaf 2 januari gaat de jaarlijkse kerstboomactie weer van start. Deze duurt tot 18 januari 2019. Kinderen uit onze gemeente die kerstbomen bij elkaar verzamelen kunnen deze telefonisch aanbieden via telefoonnr. 398398.

Medewerkers van de gemeentelijke buitendienst komen deze dan ophalen of gelijk versnipperen. De kinderen krijgen hiervoor per ingeleverde boom een lot. Als alle lootjes zijn verzameld vindt er een verloting plaats waarmee leuke prijzen zijn te winnen.

De uitslag hiervan wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina in de lokale kranten en op internet.