Informatie in verband met aardbeving Warder

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

Dinsdag 5 juni is door het KNMI om 01.01 uur op 3 km diepte een aardbeving gemeten in Warder.

Deze beving was 2,5 op de schaal van Richter. De beving is veroorzaakt door gaswinning. Er zijn bij de gemeente geen meldingen binnengekomen en geen schadegevallen bekend. Het KNMI maakt standaard melding van elke gemeten seismische activiteit in Nederland.

Oorzaak beving

De gemeente heeft inmiddels contact gehad met het KNMI en de NAM. De beving van gisteren past in het patroon van sporadisch voorkomende bevingen bij kleine velden. Dit soort bevingen op deze diepte komen vaak voor vanwege de natuurlijke bewegingen in de aarde. De beving van dinsdag was toe te schrijven aan het Middelieveld, maar was niet afwijkend van wat verwacht kan worden. Het veld van Middelie is nog in gebruik, maar er wordt niet intensiever geboord dan tot nu toe steeds is gebeurd. Daarom wordt ook niet verwacht dat er meer bevingen, dan binnen het patroon passen, zullen plaatsvinden.

Geen verdere maatregelen nodig

Na de beving is door de NAM direct contact gelegd met het Staatstoezicht op de mijnen. Dat is de instantie die beslist over eventueel te nemen maatregelen. Vanwege de aard van de beving zijn er nu geen maatregelen nodig.