Hoogheemraadschap maakt zeven sluizen klaar voor de toekomst

Dit item is verlopen op 20-04-2019.

Loop binnen en ga in gesprek over het verbeteren van Noordhollandse sluizen

De Sluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis in Schardam zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de combinatie Tauw-Friso Civiel houden twee spreekuren over de versterking van deze sluizen.

Spreekuren Schardam en Enkhuizen

De momenten zijn georganiseerd om met belanghebbenden zoals omwonenden en gebruikers van de sluis in gesprek te gaan. Leden van het projectteam van HHNK / Tauw-Friso Civiel zijn aanwezig om vragen te beantwoorden Vanuit een brede zoektocht naar mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de sluizen zijn er nu nog enkele kansrijke oplossingen per sluislocatie over. Alle oplossingen kunnen worden uitgevoerd binnen de muren van de sluis.

Data en locatie

  • 15 april 2019: Spreekuur Sassluis Enkhuizen

            De Drommedaris, Paktuinen 1 te Enkhuizen

            Vrij binnenlopen tussen 16.00 en 19.30 uur

  • 16 april 2019: Spreekuur sluizen Schardam

            Camping Voor Anker, Schardam 19a te Schardam

            Vrij binnenlopen tussen 16.00 en 19.30 uur
 

Broekerhaven, Hoorn en Den Helder

In Broekerhaven, Hoorn en Den Helder vinden geen bijeenkomsten plaats. Voor de Grote Sluis in Hoorn en de Keersluis in Broekerhaven blijkt uit verder onderzoek dat een technische aanpassing van de sluis niet nodig is. Hier volstaat het actualiseren van het protocol waarin de sluitingsprocedure beschreven staat, aan de sluis zelf verandert niets. Spuisluis Oostoever in Den Helder ligt op ruime afstand van de bebouwing. De direct belanghebbenden worden hier één op één geïnformeerd.  

Vervolg

Op basis van een zorgvuldige afweging van de overgebleven kansrijke alternatieven werkt de projectorganisatie vervolgens de beste versterkingsoplossing uit, het zogenaamde voorkeursalternatief. In augustus 2019 moet voor iedere sluis bekend zijn wat het voorkeursalternatief is. De omgeving wordt over dit voorkeursalternatief geïnformeerd. Start van realisatie staat gepland in 2021.

Veiligheid

In het najaar van 2018 is HHNK samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel gestart met de verbeteropgave voor zeven sluizen in Noord-Holland. De kunstwerken zijn afgekeurd op de betrouwbaarheid van sluiten. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, wordt er gewerkt aan een oplossing om de sluis te verbeteren.  

Meer informatie over het project en de nieuwsbrief over de kansrijke alternatieven zijn te vinden op www.hhnk.nl/7kunstwerken.