Heeft u een viskar? Vul dan de enquête in over de inventarisatie stalling viskarren

Dit item is verlopen op 05-10-2018.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe stalling voor onder andere visventwagens. Op het terrein nabij de volkstuintjes is een voorlopige ruimtereservering gedaan voor een dergelijke stalling. Voordat we deze stalling kunnen realiseren, inventariseren wij het gewenste voorzieningenniveau en het prijsniveau dat bij deze voorzieningen hoort.

Voor de inventarisatie vragen we u als eigenaar de korte enquête 'inventarisatie viskarren in te vullen. Hierin staan een aantal vragen over stalling, voorzieningen en te gebruiken parkeerplaatsen. U kunt de enquête tot 1 oktober a.s. invullen.