Handhaving loslopende honden en opruimplicht

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

De handhavers (Boa’s) van onze gemeente zijn er voor om, samen met u, onze leefomgeving leefbaar te maken en te houden. Ze zijn er niet om u dwars te zitten! En als er problemen zijn, dan moeten we die met elkaar op een respectvolle manier oplossen.

Uit het contact met de inwoners, en uit diverse participatiebijeenkomsten, blijkt dat er bij veel inwoners zaken leven waar we met elkaar wat aan kunnen doen. De komende tijd gaat u merken dat er naast ons reguliere werk meer aandacht komt voor onderwerpen die u bezig houden.

Dit houdt u bezig: loslopende honden en opruimplicht poep

De komende weken gaan we ons richten op het los laten lopen van honden waar dit niet is toegestaan en de opruimplicht van hondenpoep. We krijgen daar vaak klachten over van inwoners. De komende tijd wordt er dus gehandhaafd en loopt u de kans op een bekeuring als u zich niet aan de regels houdt voor wat betreft het aanlijnen van uw hond en opruimen van hondenpoep. De bekeuringen zijn respectievelijk € 95,- en € 140,-.

Voorkomen is beter dan genezen en een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wij gaan daarmee aan de slag! U ook?