Groenplan derde ontsluitingsweg Edam-Volendam klaar

Wethouder: ‘dit is een win-win situatie voor iedereen’

 

Met de aanleg van de derde ontsluitingsweg moet nog gestart worden, maar hoe het groen om de weg heen er uit komt te zien is al bekend! Het groenplan is klaar en afgelopen week toegelicht aan geïnteresseerde omwonenden.

Werkgroep

In 2018 is een werkgroep gestart met daarin de omwonenden en de gemeente om samen tot een groenplan te komen. Daarbij was een aantal uitganspunten leidend voor de invulling van het groen. De onderstaande uitgangspunten zijn daarbij benoemd:

 • Geluid en zicht (van/op verkeer) zoveel mogelijk beperken;
 • Lange ‘zichtlijnen’ laten bestaan;
 • Coulissen creëren;
 • Natuurlijke aanblik zoveel mogelijk handhaven of zelfs verbeteren;
 • Gevarieerde beplanting toepassen;
 • Extra waterpartijen creëren;
 • Grasland begraasbaar houden.

Bouwstenen

Met al deze uitgangspunten in het achterhoofd is de werkgroep gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor een zo optimaal mogelijke inrichting.  Daarbij is uitgegaan van vijf bouwstenen voor de invulling van het groen rondom de weg. Deze bouwstenen zijn:

 • Riet;
 • Een natuurvriendelijke oever;
 • Knotwilgen;
 • Struweel van gemengde soorten;
 • Solitaire bomen.

Dit alles heeft geleid tot een kleurrijke en groene invulling waar inwoners en gemeente hard aan gewerkt hebben.

Win-win

Wethouder Wim Runderkamp is blij, maar ook trots op deze samenwerking. Ondanks dat niet iedereen blij is met de komst van de weg vindt hij dit een voorbeeld van samen bouwen aan een mooie leefomgeving. ‘Bewoners en gemeente slaan de handen ineen en er ligt een prachtig groenplan. Een groenplan dat een verrijking is voor de omgeving en het asfalt onzichtbaar maakt. Dit is een win-win situatie voor iedereen. Straks ligt er een weg, waar veel inwoners al jaren op wachten, in een prachtige groene omgeving.’ aldus Runderkamp.

Planning aanleg weg

Komende winter wordt er gestart met het planten van een deel van het groenplan zodat bomen en struiken al tijdens de aanleg van de weg kunnen groeien. Uitgangspunt is nog steeds dat volgend jaar met de aanleg van de langverwachte derde ontsluitingsweg begonnen wordt.