Gemeenterekening 2017: positief resultaat € 6,4 miljoen

Dit item is verlopen op 20-07-2018.

Het grootste deel van dit resultaat betreft een winstneming uit de exploitatie van de Broeckgouw van circa 5,2 miljoen.

Deze winstneming is het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, waardoor gemeenten tussentijds winst moeten nemen op lopende grondexploitaties. Van het totale positieve resultaat van 6,4 miljoen, wordt een groot deel gereserveerd voor specifieke uitgaven. Zo wordt circa 4 miljoen gereserveerd voor de aanleg van de derde ontsluitingsweg, zoals eerder door de gemeenteraad is besloten.