Gemeentebegroting 2020

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

Ter voldoening aan artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet maken Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam bekend dat de programmabegroting en het programmaplan van de gemeente Edam-Volendam voor het dienstjaar 2020 aan de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam zijn aangeboden.

De begroting 2020 is hier in te zien.