Gemeente is op zoek naar een Social Firm voor twee nog te bouwen locaties

Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Deze social firm zal twee locaties gaan huren van de gemeente Edam-Volendam. Doelstelling is een lichte horecabestemming en daarbij het creëren en aanbieden van werkervaringsplekken.

Beschrijving

De gemeente doet een vrijblijvende zoektocht  binnen de regio Noord Holland. Het doel van deze vraag is om met hulp van een nader te kiezen ondernemende rechtspersoon een duidelijk beeld te krijgen van de actuele (on)mogelijkheden van het huren van twee locaties in de gemeente Edam-Volendam met een maatschappelijke doelstelling tegen een marktconforme huur.

De twee locaties

  1. Een ruimte in het te bouwen complex ‘Nieuw Wonen met Zorg’ in de Broeckgouw.
  2. Een ruimte binnen het te realiseren gebouw voor de Scheepswerf op het Slobbeland.

Onze randvoorwaarden

Vanuit de gemeente zijn er een aantal voorwaarden waaraan de rechtspersoon moet voldoen:

  1. De gemeente wil verhuren aan een Rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  2. Minstens 25% van de medewerkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een hoger ambitieniveau  wordt gewaardeerd.
  3. De eventuele winst uit de onderneming wordt gebruikt om meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.
  4. De initiatiefnemers zijn horeca ondernemers.
  5. De Rechtspersoon is financieel zelfvoorzienend, en dus niet afhankelijk van giften of subsidies of bijdragen uit de Wmo of de Participatiewet.
  6. De Rechtspersoon dient nauw samen te werken met overige welzijnspartijen om in de ruimte in de Broeckgouw ook activiteiten voor ouderen te (laten) organiseren.

Aanmelden

Wilt u dit avontuur met de gemeente aangaan en mee ontwikkelen? Dan nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 16 januari 2019 van 14.30 tot 16.30 uur in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk 16 te Edam. U kunt zich hiervoor uiterlijk 9 januari 2019 opgeven via emailadres:  inkoopsociaaldomein@edam-volendam.nl. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken en het bieden van een doorkijk in het proces en de plannen. Vervolgens zal aan de aanwezige geïnteresseerde partijen gevraagd worden om op 28 januari 2019 een plan van aanpak bij de gemeente in te dienen.