Faxnummer gemeente buiten gebruik vanaf 1 september 2019

Dit item is verlopen op 14-09-2019.

Met ingang van 1 september 2019 is het niet meer mogelijk officiële stukken (aanvragen, bezwaren, klachten, etc.) in te dienen via het faxnummer van de gemeente (0299) 368 024.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam’.