Doodzieke populier bij de Visserstraat/Roerstraat wordt binnenkort gekapt

Dit item is verlopen op 15-02-2019.

Het is een imposante Populier (Populus canadensis). Hij staat bij de Visserstraat/Roerstraat en is ongeveer 70 jaar oud. Waarschijnlijk is hij net na de 2e wereldoorlog geplant. Maar er is slecht nieuws: de boom is doodziek en moet worden gekapt.

Niet langer verantwoord

Bij eerdere inspecties is al vaker gebleken dat de boom een zogenaamde aandachtsboom is, die nauwlettend in de gaten gehouden moet worden. Om die reden is de boom de afgelopen jaren al regelmatig fors in de kroon gesnoeid. Bij inspectie op woensdag 30 januari jl. is gebleken dat de populier hol is, scheuren vertoond en dat er zwammen in zitten (zie foto’s). En dus zit er voor de gemeente helaas maar één ding op en dat is de boom verwijderen. Want het is niet langer verantwoord om de boom overeind te houden. De gemeente zal in de loop van volgende week met het verwijderen van de boom beginnen.

De populier vertoond scheuren en is holPopulier Visserstraat / Roerstraat