Controle op hondenbezit

Dit item is verlopen op 19-10-2019.

In de gemeente Edam-Volendam wordt voor het houden van één of meerdere honden belasting geheven. Uit oogpunt van rechtsgelijkheid ziet de gemeente erop toe dat iedereen aan deze belastingplicht voldoet. Als u een hond aanschaft of verzorgt moet u hiervan aangifte doen.

Binnenkort start weer de reguliere controle op het hondenbezit en gaan de controleurs weer op pad. Om zoveel mogelijk mensen thuis aan te treffen zal de controle ook in de avonduren plaatsvinden. Indien er niemand thuis is zal er op een ander moment nog eens gecontroleerd worden.

Legitimatie controleurs

De controleurs zijn in het bezit van een door de gemeente Edam-Volendam afgegeven legitimatiebewijs. Daar kunt u gerust naar vragen. Ook de politie is van de controle hondenbelasting op de hoogte gesteld.

De controle op het hondenbezit wordt jaarlijks gehouden. Naast de extra opbrengst is ook het gelijkheidsbeginsel een argument voor de controle. Dat wil zeggen: iedereen die een hond heeft moet ervoor betalen. De opbrengst wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de gemeente en wordt onder meer gebruikt om de voorzieningen ten behoeve van de honden te bekostigen.

Als u houder bent van een of meer honden en u heeft nog geen aangifte gedaan dan kunt u hier digitaal aangifte doen. U kunt ook een aangiftebiljet ophalen bij het Stadskantoor in Volendam. Telefonisch aanvragen is ook mogelijk op telefoonnummer (0299) 398 398.