Baggerwerkzaamheden Haven Volendam

Dit item is verlopen op 21-03-2020.

Van 16 t/m 20 maart baggeren wij verschillenden delen van de Haven in Volendam.

De baggerwerkzaamheden vinden plaats aan de westkant van de binnenhaven (in de met rood omlijnde vakken op de foto's) en worden volledig uitgevoerd vanaf het water.  

 

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden de twee drijvende steigers(gele vakken op de foto) tijdelijk verwijderd, zodat het benodigde materieel de haven in kan. Het vrijkomende baggerslib voeren we per schip af, waardoor er geen verkeershinder op de openbare weg is. Naar verwachting onstaat er dan ook nauwelijks overlast voor de omgeving.