Afsluiting ondergrondse huisvuilcontainers en invoering toegangspassen in Edam en Volendam

Dit item is verlopen op 21-12-2019.

In verband met de invoering van toegangspassen is gestart met het gebiedsgewijs afsluiten van de ondergrondse huisvuilcontainers.

De volgorde van de betreffende gebieden ziet er als volgt uit:

Ingangsdatum Globale gebiedsomschrijving
Volgorde afsluiten van containers per gebied
10 december 2019

Volendam-west (gelegen ten noorden van Julianaweg tussen Jupiterlaan en sportvelden).

17 december 2019 Middengebied in Volendam (oostelijke gedeelte, ter weerszijden van de Dijkgraaf de Ruijterlaan).

Toegangspassen

Voor het openen van de containers zal er vooraf bij de betreffende woningen, binnen het gebied, een informatiebrief met toegangspas worden bezorgd. Deze toegangspassen zijn op alle ondergrondse huisvuilcontainers in de gemeente toepasbaar. De buiten een gebied aanwezige ondergrondse huisvuilcontainers zijn, tot nadere berichtgeving, nog zonder pas te gebruiken. Uitgifte van toegangspassen in de overige wijkgebieden zullen afhankelijk van de plaatsingsvoortgang van de ondergrondse huisvuilcontainers plaatsvinden. Zolang dit nog niet volledig is ingevoerd zullen daar de huisvuilzakken en/of grijze minicontainers worden opgehaald/geleegd.

In de praktijk is gebleken dat de invoering van de ondergrondse huisvuilcontainers heeft geleid tot een aanmerkelijk mindere vervuiling van de woonomgeving. Tevens kan men het vuilnis in principe op alle dagen van de week wegbrengen en behoeft het niet meer te worden opgespaard tot de inzameldag. Toch willen we de aandacht nog vestigen op de onderstaande punten:

  • Gebruik de container, ter beperking van geluidsoverlast, niet tussen 20:00 en 08:00 uur.
  • Plaats geen afval naast de container.
  • Prop de vuilniszakken (max. 60 liter) niet te vol, dit is lichter om te dragen en voorkomt mogelijke beklemming van de inwerptrommel.
  • Breng afval zoveel mogelijk door de weeks weg, dit voorkomt volle containers in het weekend.
  • Stop geen dozen of ander grofvuil in de ondergrondse containers, dit vergroot de kans op verstopping van de inwerptrommel.
  • Sluit na gebruik de inwerptrommel.
     

Mochten er nog vragen zijn dan kunt contact opnemen met de sectie Openbare Werken van de gemeente, telefoon (0299) 398 398.