Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021 digitaal via Berichtenbox

Dit item is verlopen op 31-03-2021.

De komende weken versturen wij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021. Inwoners die gebruik maken van de Berichtenbox op MijnOverheid ontvangen het aanslagbiljet niet meer op papier.

De Berichtenbox

De Berichtenbox is een persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. In de Berichtenbox kunt u digitale berichten ontvangen, bewaren en beheren. Deze berichten zijn  onder meer van de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en de gemeente. Heeft u uw Berichtenbox nog niet geactiveerd? Dan ontvangt u de post nog gewoon thuis.

Wij gaan in de toekomst steeds meer gebruik maken van de Berichtenbox. Berichten of aanslagen die u normaal gesproken via de post ontvangt versturen we in de toekomst steeds vaker alleen nog digitaal.

Let op melding

Heeft u aangegeven dat u uw berichten van de gemeente ook via de Berichtenbox wilt ontvangen? Houd dan uw Berichtenbox goed in de gaten. Zodoende mist u geen bericht of aanslag van ons.

Heeft u aangevinkt dat u e-mail notificaties wilt ontvangen als er nieuwe post in uw Berichtenbox staat? Dan ontvangt u een melding als er digitale post voor u klaarstaat. Het aanslagbiljet valt dan dus niet meer bij u op de deurmat.

Ook berichten digitaal ontvangen via Berichtenbox?

Wilt u ook berichten van de overheid digitaal in uw Berichtenbox ontvangen? Of wilt u meer informatie, kijk dan op: mijn.overheid.nl.

Duidelijker aanslagbiljet

cid:image007.jpg@01D6FA43.C4413950Dit jaar is er iets veranderd. U krijgt een duidelijker aanslagbiljet. Dit hebben we gedaan omdat we van veel inwoners vragen kregen over het biljet. Zaken waren veelal niet duidelijk. We hebben dit ter harte genomen en de afgelopen tijd gekeken hoe we dit voor u konden verbeteren. We hopen dat de nieuwe versie voor u als inwoner een stuk duidelijker is. Op het biljet staat ook een QR code. Als u deze scant komt u direct op de website van de gemeente terecht waar nog meer informatie staat.


cid:image001.png@01D6FA43.C4413950